lognegcat
catala
castella

visites concertades
presencials i on-line

678 07 88 51
info@trevol.eu

 
iconatrevol
individual i parella
infants i adolescents
coaching
 
 
 
ocupacional
life
maternitat
iconatrevol
 
           
 
l inici l
l enfocament l
l contacte l
l enllaços l
 

copyright 2011 trèvol-cdh. tots els drets reservats.

     

 

Terapia individual i de parella

És un ajut professional regular per a persones que vulguin solucionar conflictes personals o de relació, o bé descobrir les seves capacitats i aprendre recursos per desenvolupar-les. També pot ser un assessorament puntual per: aclarir dubtes, prendre decisions, etc...

Teàpia per a infants i adolescents. És un acompanyament professional regular destinat específicament a infants i adolescents, per ajudar a solucionar conflictes personals o de relació, o bé descobrir les seves capacitats i aprendre recursos per desenvolupar-les.

Coahing de Vida

És un acompanyament professional adreçat a persones que portin a terme determinats projectes vitals (nou negoci, nova formació, habilitats i aficions ...) i que sentin que és necessari un recolzament tècnic per tal d’arribar a desenvolupar els seus objectius d’una forma eficient, superant les dificultats  i/o limitacions personals que es puguin trobar, i poder assolir els objectius de manera enriquidora, tant pel que fa al procés com també el resultat obtingut.
També pot ser un ajut per a persones que vulguin descobrir el projecte que els agradaria desenvolupar. Hem de tenir en compte que som éssers creatius amb moltes potencialitats, que no sempre es poden materialitzar en els àmbits de la nostra vida quotidiana. Això, en moltes ocasions, és motiu de conflictes personals que es poden manifestar amb angoixa, ansietat, mal humor, manca d’il·lusió per la vida....

Orientació vocacional i professional. És un ajut professional per persones que desitgen adquirir més coneixements sobre les seves aptituds vocacionals i professionals. Aquest servei està destinat a estudiants d'ESO, batxillerat, cicles formatius, i estudis universitaris, així com també a persones que ja estan en el món laboral, o s’hi vulguin inserir. El seu propòsit és donar suport a persones que tenen dubtes sobre les sortides formatives i professionals que puguin ser més adients amb les seves capacitats i potencialitats. Els professionals de trèvol - cdh, oferim aquest servei destinat a l'orientació, utilitzant un conjunt d'eines avalades científicament. El seu fi és ajudar a que la presa de decisions per part de l'interessat estigui acompanyada de coneixements més profunds sobre la seva realitat personal. El servei disposa de diferents propostes que es poden adaptar a les necessitats  de cada persona, i que es definiran en la primera visita informativa. El mínim d’edat per a la realització d’aquest servei és de 12 anys.

Biorressonancia amb Life system

Aquest servei es pot fer en modalitat presencial o on-line.

El sistema LIFE és un dispositiu de bio-retroalimentació que funciona amb freqüències electromagnètiques, amb sorprenents possibilitats en la salut global de la persona. Permet el tractament terapèutic de qualsevol tipus de malalties, dolors o trastorns de caràcter físic, psíquic i emocional. Els tractaments amb LIFE es poden complementar amb altres especialitats de la medicina alternativa i convencional.
maternitat i criança És un acompanyament professional i especialitzat que ofereix classes de preparació al part, sessions d’acompanyament en el post part y la criança, servei de Doula (en el part y post part).
Es recolza a la parella per decidir d’una manera responsable y respectant les opcions i dinàmiques de cada família.


Enfocament. Tots el serveis que s'ofereixen a Trèvol - Centre de Desenvolupament Humà, es fonamenten en l'enfocament anomenat Holisme Integral.
L’Holisme Integral, és un enfocament de creixement humà que ajuda a cada persona a prendre contacte amb ella mateixa, tal i com és, sense excloure cap dels seus aspectes bàsics (cos –instint – cor – ment, dimensions individual – social, receptivitat – proclivitat). Ofereix eines senzilles i efectives per gestionar els canvis que cadascú necessita per tenir una vida quotidiana saludable i creativa.
El grau de sal
ut de cada persona depèn tant de l’atenció i cura de les necessitats de cadascun d’aquests aspectes, com de l’adequada harmonització entre ells, sense desacords interns crònics.L’Holisme Integral és un enfocament de sanació i desenvolupament humà en el que es considera especialment important que la persona recuperi el contacte amb les seves capacitats vitals més profundes i es reconegui com a ésser viu, creatiu i espiritual.
L’energia vital primària impulsa a la persona a viure i a crear. Per a poder viure de manera saludable i creativa, l’energia vital primària i els diferents aspectes bàsics han d’estar integrats. Així és com l’energia es transforma i es canalitza cap al procés creatiu, els aspectes bàsics de la persona es vitalitzen i es mantenen en estat de salut. Això facilita l’obertura i el desenvolupament integral de l’ésser humà.
La Teràpia d’Integració Holística, és una de les múltiples formes d’aplicació de l’enfocament anomenat Holisme Integral, i es pot desenvolupar de manera individual i/o grupal. És més convenient una modalitat o altre en funció de les necessitats concretes de desenvolupament de cada persona.
El treball es basa en la preparació i desenvolupament de pràctiques i exercicis d’experimentació conscient i organitzada, i en els posteriors processos d’assimilació, elaboració i aprenentatge.