logopositiu
catala
castella

visites concertades
presencials i on-line

678 07 88 51
info@trevol.eu

coaching de vida close
 


l inicio l
l enfoque l
l enfoque l
l enlaces l

És un acompanyament professional adreçat a persones que portin a terme determinats projectes vitals (nou negoci, nova formació, habilitats i aficions ...) i que sentin que és necessari un recolzament tècnic per tal d’arribar a desenvolupar els seus objectius d’una forma eficient, superant les dificultats  i/o limitacions personals que es puguin trobar, i poder assolir els objectius de manera enriquidora, tant pel que fa al procés com també el resultat obtingut.
També pot ser un ajut per a persones que vulguin descobrir el projecte que els agradaria desenvolupar. Hem de tenir en compte que som éssers creatius amb moltes potencialitats, que no sempre es poden materialitzar en els àmbits de la nostra vida quotidiana. Això, en moltes ocasions, és motiu de conflictes personals que es poden manifestar amb angoixa, ansietat, mal humor, manca d’il·lusió per la vida....

  individualiparella infants i adolescents coaching
  ocupacional life maternitat