logopositiu
catala
castella

visites concertades
presencials i on-line

678 07 88 51
info@trevol.eu

 


l inicii l
l enfocament l
l contacte l
l enllaços l

enfocament

Tots el serveis que s'ofereixen a Trèvol - Centre de Desenvolupament Humà, es fonamenten en l'enfocament anomenat Holisme Integral.
L’Holisme Integral, és un enfocament de creixement humà que ajuda a cada persona a prendre contacte amb ella mateixa, tal i com és, sense excloure cap dels seus aspectes bàsics (cos –instint – cor – ment, dimensions individual – social, receptivitat – proclivitat). Ofereix eines senzilles i efectives per gestionar els canvis que cadascú necessita per tenir una vida quotidiana saludable i creativa.
El grau de salut de cada persona depèn tant de l’atenció i cura de les necessitats de cadascun d’aquests aspectes, com de l’adequada harmonització entre ells, sense desacords interns crònics.L’Holisme Integral és un enfocament de sanació i desenvolupament humà en el que es considera especialment important que la persona recuperi el contacte amb les seves capacitats vitals més profundes i es reconegui com a ésser viu, creatiu i espiritual.
L’energia vital primària impulsa a la persona a viure i a crear. Per a poder viure de manera saludable i creativa, l’energia vital primària i els diferents aspectes bàsics han d’estar integrats. Així és com l’energia es transforma i es canalitza cap al procés creatiu, els aspectes bàsics de la persona es vitalitzen i es mantenen en estat de salut. Això facilita l’obertura i el desenvolupament integral de l’ésser humà.
La Teràpia d’Integració Holística, és una de les múltiples formes d’aplicació de l’enfocament anomenat Holisme Integral, i es pot desenvolupar de manera individual i/o grupal. És més convenient una modalitat o altre en funció de les necessitats concretes de desenvolupament de cada persona.
El treball es basa en la preparació i desenvolupament de pràctiques i exercicis d’experimentació conscient i organitzada, i en els posteriors processos d’assimilació, elaboració i aprenentatge.
  individual i parella infants coaching
  ocupacional biorressonancia criança