logopositiu
catala
castella

visites concertades
presencials i on-line

678 07 88 51
info@trevol.eu


 


ON ÉS EL TEU FUTUR?

Pack futur 1:
Entrevista informativa . Test d’orientació vocacional i professional . Entrevista i resultats

Pack futur 2:
Entrevista informativa . Estudi de Personalitat . Test d’orientació vocacional i professional . Entrevista i resultats

Pack futur 3:
Entrevista informativa . Estudi de Personalitat . Test d’orientació vocacional i professional . Entrevista i resultats . Informe d’itinerari personal

Seguidament descrivim amb detall cadascun dels serveis inclosos en els packs:

1. Entrevista informativa:
Es realitza una entrevista inicial amb la finalitat d’abordar els següents apartats :
. Exposar les inquietuds de l’interessat/da.
. Revisar el currículum acadèmic (imprescindible aportar les qualificacions de tots els estudis cursats).
. Els menors d’edat han d’acudir a la cita amb els seus pares, mares o tutors.

2. Test de personalitat:
Test de Personalitat 16 pf de Cattell, avalat científicament per Tea Ediciones, S.A., amb el que es podran extreure els següents resultats:
. Estudi de personalitat i de les capacitats i potencialitats de l’interessat/da.
. Detecció de necessitats d’aprenentatge per tal d’assolir competències formatives i professionals de cara al futur de l’interessat.

3. Test d’orientació professional i vocacional:
Test d’orientació professional i vocacional (Explora), avalat científicament per TEA Ediciones, S.A., amb el que es podran extreure els següents resultats:
. Perfil formatiu i professional global.
. Perfil professional específic. (característiques personals, habilitats i destreses, interessos per activitats, interessos per professions).
. Preferències formatives segons l’oferta educativa i formativa reglada actual.

4. Entrevista i resultats.
Es realitza una entrevista amb l’objectiu de definir la trajectòria formativa i/o professional òptima.
. S’exposen els resultats de les diferents proves, contrastant les possibilitats, capacitats i preferències  de l’interessat/a.
. Entrega dels resultats dels tests.
. Els menors d’edat han d’acudir a la cita amb els seus pares, mares o tutors

5. Informe d’itinerari personal
Es dissenya l’itinerari concret i més adequat per a cada persona. Informe que s’entrega posteriorment a tenir tots els resultats i la darrera entrevista.

El 85% de les persones que treballen ho fan de manera sacrificada i a disgust.
Aquest és un del principals motius d’insatisfacció en el món laboral. Fet que sovint porta a processos depressius, d’estrès, ansietat, manca d’il·lusió per la vida, i deteriorament de la salut física i psíquica.
Trèvol cdh vol contribuir a millorar la salut global. i amb aquest servei ens marquem l’objectiu de que cada persona identifiqui de quina manera vol contribuir a la societat i ser remunerada, conjuntant això amb la seva pròpia felicitat i satisfacció personal.


  ocupacional

Aquest servei està destinat a estudiants d'ESO, Batxillerat, cicles formatius, i estudis universitaris. El seu propòsit és donar suport als alumnes que tenen dubtes sobre les sortides formatives i professionals que puguin ser més adients amb les seves capacitats i potencialitats. Els professionals de trèvol - cdh, oferim aquest servei destinat a l'orientació, utilitza un conjunt d'eines avalades científicament, amb la finalitat de que la presa de decisions per part de l'alumne estigui acompanyada de coneixements més profunds sobre la seva realitat personal. El servei disposa de diferents “packs”, amb la finalitat d’adaptar-se a la realitat i les necessitats de cada alumne, que es coneixeran en la primera visita informativa.  A continuació fem una descripció de les diferents opcions: